VUosikokous 12.8.2021 kello 18:00

Vuosikokouskutsut onkin jo toimitettu jäsenille, mutta muistuttelemme vielä tämänkin median avustuksella, että kyseinen kokous pidetään 12.8.2021 kello 18:00 alkaen.

73 de johtokunta