Toimihenkilöt

Toimihenkilöt

Johtokunta:

Janne Pulkkinen OH1SDR
Joel Mellin OH1EWR
Lasse Puumalainen OH1LQP
Jouni Anttila OH1CO
Antti Kannisto OH1EXC
Veli-Matti Eerola OH1BVD
Rauno Kekäläinen OH1WR

Puheenjohtaja: Janne Pulkkinen OH1SDR
Varapuheenjohtaja: Jouni Anttila OH1CO
Sihteeri: Saku Elovaara OH1SA
Nuorisojaos: Antti Kannisto OH1EXC
Kerhon avainten hoitaja: Jouni Anttila OH1CO
Bulletiinivastaava: Lasse Puumalainen OH1LQP
Rahastonhoitaja: Birgitta Anttila OH1YL
Jäsenkirjuri: Birgitta Anttila OH1YL
Lehdykän toimitus: Saku Elovaara OH1SA
QSL- ja awardimanageri: Markus Kaukovalta OH1MN
PePa-managerit: Lasse Puumalainen OH1LQP
Kalustokirjanpitäjä: Antti Kannisto OH1EXC

Kerhomestarit
OH1AA: Lasse Puumalainen OH1LQP, Janne Pulkkinen OH1SDR
OH1AU: Janne Pulkkinen OH1SDR

IT-vastaava: Saku Elovaara OH1SA
Some-vastaava: Janne Pulkkinen OH1SDR
Toistinasemien hoitajat: Jouni Anttila OH1CO, Heikki Sulonen OH1BX
Toistinasemien valvojat: Lasse Puumalainen OH1LQP, Jouni Anttila OH1CO, Jukka Laakkonen OH1NK
Toiminnantarkastajat: Jukka Laakkonen OH1NK, Rauno Kekäläinen OH1WR
Varatoiminnantarkastajat:  Veikko Karasvirta OH1LK, Matti Ponkamo OH1GPU
Viestintäviraston valtuuttamat tutkijat: Juha Kajava OH1ND, Jukka Heikinheimo OH2BR

Vastaa