Vuosikokousuutisia

Puheenjohtajana jatkaa Mikko Tuittu OH1KAO
johtokuntaan:
Antti Kannisto OH1EXC
Veli-Matti Eerola OH1BVD
Jouni Anttila OH1CO
Ville Virtanen OH1EHN
Saku Elovaara OH1SA
Lasse Puumalainen OH1LQP

Jäsenmaksun korotus 25€ => 30€ hyväksyttiin.